Wanneer dementie ervoor zorgt dat thuis wonen niet meer gaat

Heeft uw vader, moeder of partner dementie? Dan is het prettig als deze persoon in zijn of haar vertrouwde omgeving kan blijven wonen. In het beginstadium van dementie kan dit meestal nog wel. Helaas wordt dit steeds lastiger naarmate de dementie vordert. In dat geval wordt uw naaste namelijk steeds afhankelijker van anderen. Zo is iemand die in een vergevorderd stadium van dementie zit bijvoorbeeld minder goed in staat om beslissingen te nemen. Daarnaast kan het voor gevaarlijke situaties zorgen als iemand met dementie (te) lang thuis blijft wonen. Maar wat doet u als thuis wonen niet meer gaat? Wij zetten hier een aantal opties op een rijtje.

Tijdelijke opname

Veelal wordt er in eerste instantie gekozen voor zorg aan huis . Mogelijk bent u zelf mantelzorger van uw ouder(s) of partner, maar u kunt natuurlijk ook zorg inhuren. In de loop van de tijd kan er iets voorvallen waardoor verzorging aan huis tijdelijk niet meer mogelijk is. U kunt uw naaste in dat geval niet aan hun lot overlaten. Respijtzorg kan dan uitkomst bieden.

Bij respijtzorg wordt de zorg tijdelijk door een ander overgenomen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen uw geliefde tijdelijk op te laten nemen in een verpleeg- of verzorgingshuis, een zorgboerderij of een zorghotel. Wilt u uw naaste niet weghalen uit zijn of haar vertrouwde omgeving? Zorg er dan voor dat er iemand bij hen aan huis komt om zorg te verlenen, zoals een vrijwilliger of een betaalde kracht.

Definitieve opname

Heeft uw naaste 24 uur per dag dementiezorg nodig? Dan kunt u hen dit mogelijk zelf niet bieden. U heeft immers zelf ook uw eigen leven. Probeer in dat geval niet meerdere ballen in de lucht te houden, maar schakel hulp in. Op die manier krijgen zij de zorg en aandacht die nodig is..

Wanneer uw ouder of partner met dementie dag en nacht zorg nodig heeft, kunt u kiezen voor definitieve verhuizing naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Het is alleen geen gemakkelijke opgave om iemand zover te krijgen dat hij of zij naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat. Ook al hebben uw ouders dementie, ze hebben maar al te goed in de gaten dat u ze uit hun vertrouwde omgeving weg wilt halen. Als u een definitieve verhuizing overweegt, raden wij u aan hierover met uw ouders of partner in gesprek te gaan. Op deze manier bereidt u hem/haar voor op de verhuizing. Dit kan uiteindelijk helpen om de impact van de verhuizing te verzachten.

Kies voor gespecialiseerde dementiezorg

Bent u tot de conclusie gekomen dat het beter voor uw ouder(s) of partner is om definitief te verhuizen? Dan kunt u kiezen voor een regulier verpleeghuis of een particulier verpleeghuis (somatisch en geriatrisch) , maar u kunt ook kiezen voor gespecialiseerde dementiezorg, zoals bij Martha Flora. Mensen met dementie worden in dat geval opgenomen in een beschermde leefomgeving. Hier kunnen zij hun leven prettig en waardig voortzetten. Bij kleinschalig wonen met dementie krijgt uw ouder of partner met dementie zijn of haar eigen, royale appartement met sanitair. De privacy is hierdoor gewaarborgd. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van de bibliotheek, de meander en de leefkeuken om gezellig samen te komen. Op deze manier wonen zij zelfstandig, beschermd en bovendien zijn zij verzekerd van de best mogelijke en meest persoonlijke dementiezorg.